Komplexní aplikace pro řízení požárních revizí

Aplikace slouží společnostem vykonávajícím pravidelné požární revize.

Revizní technici vykonávají revize každoročně, některá místa, na kterých je konají, však meziročně odpadnou a jiná přibudou. Výkon revizí se tak stává poměrně náročným na organizaci.

Tady pomáhá správa termínů, míst a kontaktních osob na jednom místě. Plánování významně pomáhá propojení s mapami Google, které umožňuje optimální setavení trasy a navigaci na místa, kde technici stráví od minut po několik hodin.

Další velkou úsporou je automatizovaná příprava revizních zpráv na další rok. Některé hasicí přístroje či požární hydranty vyžadují jednou za 3 či 5 let odvoz do servisu nebo po 20 či 40 letech vyřazení. To vše technici předem ví.

Pro manažera jsou připraveny souhrnné fakturační údaje a podklady pro výplaty technikům na základě výkonu.

bulma hlídání termínů laravel 5 mapy mobilní aplikace nezávislá na kvalitě mobilního signálu okamžitý offline tisk pdf dokumentů pořizování fotodokumentace přímo v aplikaci sdílení práce mezi zaměstnanci skenování qr kódů skenování čárových kódů soupis úkonů u klienta vuejs vyhodnocení měsíčních výkonů pracovníků zaznamenávání polohy budov účetnictví