Aplikace pro třídení reklamních letáků

Aplikace slouží třídírně reklamních letáků.

Jednotlivé druhy letáků dovezené na paletách z tiskáren je třeba rozdělit do jenotlivých měst, kde jsou potom distribuovány.

Aplikace automaticky vypočítává, kolik celých palet,řad, balíků a kusů jednotlivých druhů letáků je třeba nachystat do jednotlivých měst.

Generuje přepravní listy pro přepravce a vede evidenci přijatých a vydaných palet.

automatizuje pracovní procesy bootstrap generuje potřebnou dokumentaci jquery laravel 4